ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ ครู

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก..ครูชุ..ขอให้มีความสุขกับการรับชมนะค่ะ

งานนิทรรศการและความทรงจำ

รายงานจร้า

ภาพในสมุดArt

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (Webblog)

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์สุจิตตา  จันทร์ลอย
นางสาวชุลีพร ศรีสิริวิบูลย์ชัย
นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 13   หมู่เรียนที่ 1 เลขที่ 10  รหัสนักศึกษา 537190011
ภาคเรียนการศึกษา 2/2553  


ประวัติส่วนตัว

  • นางสาวชุลีพร ศรีิสิริวิบูลย์ชัย
  • เกิดวันที่ 5 กันยายน 2518
  • ภูมิลำเนา 2 หมู่ 9 ต.ดอนทราย  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  • โทรศัพท์มือถือ  089-4125642
  • การศึกษา  การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
  • จบการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • e-mail   chu.315@hotmail.com,  sresirivibornchaichuleeporn@gmail.com
  • ทำงาน   เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
  • สถานที่ทำงาน  421 ถ.ยุติธรรม  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
  • โทรศัพท์ที่ำทำงาน  032-337039-315